Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 5 al 9 de juliol

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

5 de juliol

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2047/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya. RESOLUCIÓ EMT/2047/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

6 de juliol

Estadística d'accidents de treball Dades de maig de 2021. Estadística d'accidents de treball. Maig de 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Nota contractació laboral. Juny 2021 (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL).  RESOLUCIÓ EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL). RESOLUCIÓ EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

EDICTE d’1 de juliol de 2021, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica. EDICTE d’1 de juliol de 2021, pel qual se sotmet a informació pública (gencat.cat)

7 de juliol

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística d'accidents de treball Dades de maig de 2021. Estadística d'accidents de treball. Maig de 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Nota contractació laboral. Juny 2021 (gencat.cat)

Nota d’atur registrat. Nota Atur Registrat. Juny 2021 (gencat.cat)

Atur per comarques i municipis. Dades juny 2021 Atur per comarques i municipis. Juny de 2021 (gencat.cat)

Fluxos de l'atur registrat. Fluxos de l'atur registrat. Juny de 2021 (gencat.cat)

Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Nota Afiliació. Juny 2021 (gencat.cat)

Foment

Agenda Tech & Digital. Juliol i agost 2021. 2021_Agenda-tech-JULIOL_FomentUp_-1.pdf

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bas (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2020. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2019. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels (gencat.cat)

8 de juliol

Estudi ManpowerGroup de projecció d'ocupació tercer trimestre 2021. MEOS_3Q21 web.indd (manpowergroup.es)

El futur de les pensions a Espanya. https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/34/el-futuro-de-las-pensiones-en-espana-me34.pdf

Emprenedoria i autoocupació de les dones.  Women's entrepreneurship and self-employment, including aspects of gendered corporate social responsibility - Publications Office of the EU (europa.eu)

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020. CTESC | Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 (gencat.cat)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 11310 del BOE núm. 162 de 2021

9 de juliol

Observatori del Treball i Model Productiu

Els salaris a Catalunya Any 2019. Els salaris a Catalunya. Any 2019 (gencat.cat)

Infografia: Els salaris a Catalunya. Any 2019 (gencat.cat)

Impacte econòmic de la COVID-19 sobre la pime a Espanya.  COVID-Pyme-Int.qxp_MaquetaciÛn 1 (economistas.es) 

El desenvolupament sostenible a la Unió Europea: seguiment del progrés dels ODS 2021. Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2021 edition) (europa.eu)

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias

Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 11379 del BOE núm. 163 de 2021

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i e (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives. RESOLUCIÓ EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)