BERGUEDANA TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.A.

Empresa líder en el sector de la construcció, fundada l’any 1983, centrant la seva activitat en l’obra civil.

Obres hidràuliques i mediambientals, Carreteres i urbanitzacions, Edificació no residencial, Enderrocs, Moviments de terres, Conservació de carreteres.

Telèfon: 93 821 41 00 / 93 821 20 50
Fax: 93 821 50 48
Carrer: Plaça dels Països Catalans, 4, 3
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Moviment terres