El 2010 es va posar en funcionament a la seu de l’ACEB la Taula de la Construcció del Berguedà [TCB], un organisme nascut de la necessitat de donar una veu professional, no polititzada i única de tots els professionals que treballen al sector davant la detecció de problemes que afecten a la comarca en matèria d’urbanisme.

Està formada per representants dels següents col•lectius:

  • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
  • Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
  • Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
  • Gremi d’Electricitat Fontaneria i Afins
  • Promotors i Constructors del Berguedà
  • Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà

La dinàmica de treball és la reunió periòdica per tractar els diversos problemes, un treball en equip que ha generat un coneixement molt valuós de les situacions i problemàtiques dels diferents col·lectius implicats.

L’objectiu és que qualsevol tema que afecti al municipi o comarca en temes d'urbanisme i de construcció, pugui ser resolt gràcies a la col•laboració de la [TCB] amb l’ajuntament corresponent.

Recentment, davant la proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat d’ampliació de la C-16/E-9 entre Berga i Bagà en 3 carrils de circulació (2+1), un d’ells reversible, separats per una barrera rígida variable en funció del trànsit, la Taula de la Construcció del Berguedà [TCB] ha fet una sèrie de recomanacions des d'un punt de vista tècnic al Departament de Territori i Sostenibilitat que s'han tingut en compte.

Com a aspectes més rellevants que la [TCB] ha dut a terme són: la proposta per a la millora en el funcionament de l’atorgament de llicències municipals d’obres a Berga. Els components de la Taula tenien constància de que en alguns casos es tardava molt temps a rebre resposta per part del consistori. Davant d’aquest problema reiterat a Berga i a altres municipis, es va pensar de quina manera es podrien agilitzar els tràmits i es va presentar un document amb les propostes detallades per a poder minimitzar la demora en l’atorgament.

Un altre dels aspectes on la Taula de Construcció ha incidit és en la modificació puntual de les alçades reguladores del POUM de Berga, tot proposant noves alçades que l’Ajuntament s’està estudiant. Cal destacar que tenint en compte les alçades màximes del POUM del 2004, no és possible edificar seguint els requeriments constructius, tècnics i funcionals del moment actual.


També s’ha posat en estudi l’Ordenança municipal de l’Ajuntament de Berga sobre el règim de comunicació prèvia, i s’han estudiat les opcions de pròrrogues de llicències en obres aturades.

 

Ves a actualitat de la [TCB]