L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) neix l’11 de maig del 1977 com a iniciativa d’un grup d’empresaris per representar els interessos del teixit empresarial de la comarca.

quisom2

L’ACEB, actualment formada per més de 300 socis, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, oberta a les empreses de tots els sectors que desenvolupin la seva activitat econòmica dins els llindars de la comarca del Berguedà. És, dit d’una altra manera, el paraigües on s’hi aixopluguen tot tipus d’empreses: grans, petites, consolidades, de nova creació, també els autònoms.

La seva funció és representar, defensar i promocionar els interessos del col·lectiu empresarial associat. També ofereix un ampli ventall de serveis per facilitar la gestió diària a l’empresari/a, així com també una oferta de formació contínua actualitzada en funció de les necessitats actuals. 

Els empresaris també s’organitzen a través de diverses comissions de treball, en les quals exposen els problemes amb què es troben en la seva activitat diària; d’aquí es traslladen al Govern, als partits polítics, als mitjans de comunicació i a les institucions públiques, juntament amb les propostes de millora. Disposem de diferents comissions de treball integrades per membres de la Junta Directiva i associats a l'entitat, que treballen temes d'interès general a tots els sectors. Es creen per necessitat d'un projecte concret i s'estructuren en funció de diferents àrees temàtiques.

Aquestes comissions detecten problemes actuals dels empresaris i identifiquen possibles amenaces en els diferents àmbits per plantejar-hi després possibles solucions. 

El nostre equip:

L'equip humà de l'ACEB el formem els tècnics i la Junta Directiva, que es reuneix periòdicament per fer un seguiment de les activitats de l'associació.

 

JUNTA DIRECTIVA:

President: Josep Maria Serarols (SERAROLS I ASSOCIATS, SL)
Vicepresident: Francesc Xavier Gual Llimós (GUAL STEEL, SL)
Secretari: Joan Martin Viñaras (SISTEMES EMBALATGES SORSA)
Tresorer: Núria Cinca Pau (TESI INDUSTRIAL EUROPA, SL)

 

VOCALS:

Maria Costa Ferrer (L'ESCAIRADOR- MARIA COSTA)
Marta Prat Galitó  (INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ, SL)
Rosa Prat Serra (CLAU 21, SL)
Anna Romera Ramos (GCTPLUSETT, SL)
Ramon Villaró Barniol (ENGINYPRO4, SL)
l

 

VOCALS ADJUNTS:

Jordi Macià-Rosell Bars (AUTOMÒBILS PEDRET, SL)
Gerard Orriols Parera (IDESOFTWARE CATALONIA, SL)
Albert Vilardaga Mojal (CREATECH SOLUTIONS, SL)
Lourdes Malé Riu (MOLLES MALÉ, SL)

 

EQUIP TÈCNIC:

Neus Piniella Coordinadora
Alba Mendoza Camps Comunicació
Alba Pellicer RRHH, agència de col·locació
Jèssica Morales  Formació
 

Formem part de:

fomentfepime