F. FERNÁNDEZ CABRA I CIA. S.L.

Telèfon: 93 822 11 80
Fax: 93 822 15 80
Carrer: Gran Via, 31, 1-2ª
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Assessoria