SERRANO VANCELL, SL-ORQUIDEA ART FLORAL

Telèfon: 93 822 01 75
Fax: 93 821 31 29
Carrer: Passieg de la Indústria, 88 bxs
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Ajardinament