PEDRATOUR,SL.

Pedratour, com a empresa del Berguedà compromesa amb un turisme responsable, conscient de la necessitat d’adoptar mesures de planificació i gestió del sistema turístic que garanteixin un desenvolupament sostenible en el temps que permeti cobrir les necessitats presents i futures tot mantenint la integritat cultural, la cohesió social i els processos ecològics essencials, es compromet a promoure un model basat en la sostenibilitat ambiental, cultural i socioeconòmica de l’activitat turística. Alhora, i assumint els principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible, es compromet a: -Millorar i aprofitar l’impacte positiu de les activitats turístiques que es desenvolupen a la nostra zona d’actuació i prevenir i minimitzar els impactes negatius que se’n poden derivar. -Treballar amb l’objectiu de millorar, de forma continuada, tots els àmbits de la sostenibilitat turística: ambiental, cultural i socioeconòmica. -Garantir les condicions de salut i seguretat de la nostra zona d’actuació, per al bé dels turistes i dels residents, tot treballant en la seva consolidació com a destí turístic diferenciat, sostenible i referent en els àmbits d’innovació, qualitat i medi ambient. -Satisfer tant als turistes com als residents, involucrant ambdues parts en les decisions preses en matèria de turisme i facilitant l’equilibri entre la integració dels visitants i el respecte i convivència amb els residents.
Telèfon: 938215111
Carrer: C/ Ciutat, 31 08600
Població: Berga (Barcelona), Espanya
Codi postal: 08600