Fundació Privada Horitzó del Berguedà

La  nostra  entitat  té  com  a  objectiu la promoció i la integració laboral de les persones amb problemes socials i/o discapacitats físiques, psíquiques , sensorials i malalties mentals , així com de les persones amb  risc d’exclusió social. Des  del  Grup  Horitzó  considerem  que  l’atenció laboral és l’instrument més sòlid per aconseguir uns bons resultats en la inserció social. El treball és un element idoni a partir del  qual es  pot    potenciar  una  rehabilitació,  reeducació  i  integració  de persones en situació d’exclusió social. Per superar  les  dificultats  afegides,  personals  i  formatives, se’ls proporciona suport i acompanyament en el lloc de treball La capacitació es concreta en:  La  formació d’aprenentatge, tant en tècniques com en el ritme  de  treball,  organització  de  les  feines,  relacions  laborals  i  professionals  dins l’activitat laboral. La recuperació d’hàbits de comportament personal i social que  permetin la convivència diària i l’exercici laboral, mitjançant el treball diari dins la  relació laboral i personal en el lloc de treball.
Telèfon: 938212072
Carrer: Plaça Europa, 3
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Serveis