SISTEMES DE GESTIÓ
Creem i desenvolupem punts de millora per la seva empresa
INNIO, SL
Consultoria estratègica de negoci
P3 CONSULTORES SEGURIDAD, SL
Consultoria d’emergències i prevenció de riscos d’edificis
ASPI - JORDI FONTQUERNI
Assessorament personalitzat i flexible de pimes
GRUP VILALTA ASSESSORS ASSOCIATS, SL
Assessoria fiscal, laboral i mercantil
David Font - Consultoria i Assessorament Estratègic
Consultoria i Assessorament Estratègic