ASPI - JORDI FONTQUERNI

 

 


ASSESSORIA PERSONALITZADA INTEGRAL


Un professional expert en Administració i Direcció d’empreses a temps flexible i compromès en el coneixement de la realitat empresarial de cadascuna de les empreses que necessiten aquest servei:

Ofereixo: ORGANITZACIÓ, ADMINISTRACIÓ i COMPLEMENT A  DIRECCIÓ.

ORGANITZACIÓ

Una bona organització implica bàsicament:

 • Simplificació dels temps de cerca i els intercanvis innecessaris de documentació.
 • Utilitzar les noves tecnologies en l'administració de l’empresa.
 • Adequació de l’espai i el sistema de treball.
 • Millora de processos i llocs de treball.

ADMINISTRACIÓ

Una bona administració implica bàsicament:

 • Control de Tresoreria, Cash Flow, Amortitzacions,  Inversions
 • Tenir uns balanços i Compte d’explotació equilibrats.
 • Control i pautes de millora del ratis financers: Liquiditat, endeutament, rendibilitat…….
 • Millora de la  relació amb les entitats financeres. (Condicions bancàries, préstecs, crèdits, fiances…..)
 • Informatització de la facturació, rebuts  i pagarés bancaris
 • Control i millora de Riscos Laborals

COMPLEMENT A DIRECCIÓ

Una bona direcció vol dir:

 • Dirigir de forma eficient i amb intel·ligència als empleats.
 • Marcar i seguir les premisses necessàries pel bon funcionament  de l’empresa
 • Tenir una bona visió global de l’empresa.
 • Saber marcar les pautes en l'organització i en l’administració de l’empresa.
 • Marcar les pautes per millorar processos.
 • Visió empresarial per buscar noves oportunitats.
 • Saber potenciar els punts forts i millorar els punts febles. 

 

Telèfon: 687913665 / jordi@aspijf.com
Carrer: C/ Sardana, 33, 2-1
Població: Berga
Codi postal: 08600