En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços):

24 de gener 

RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 

30 de desembre

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Disposición 21788 del BOE núm. 313 de 2021

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ayudas

Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). Disposición 21873 del BOE núm. 313 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). ORDRE EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES). RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques).  RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3876/2021, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – MES TALENT CAT). RESOLUCIÓ EMT/3876/2021, de 23 de desembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

 

29 de desembre

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Disposición 21653 del BOE núm. 312 de 2021

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/1472/2021, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 21659 del BOE núm. 312 de 2021

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 21764 del BOE núm. 312 de 2021

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Ayudas

Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las mismas. Disposición 21772 del BOE núm. 312 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball. ORDRE EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

ORDRE EMT/249/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball. ORDRE EMT/249/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC- CONT30IMES). RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

 

28 de desembre

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 21612 del BOE núm. 311 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. ORDRE EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les b (gencat.cat)

ORDRE EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. ORDRE EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les base (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/3807/2021, de 21 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. RESOLUCIÓ ACC/3807/2021, de 21 de desembre, per la qual es modifica la (gencat.cat) 

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria de 2021 dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT-EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria de 2021 dels programes de (gencat.cat)

 

27 de desembre

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà). ORDRE EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les b (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/3748/2021, de 3 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2022. RESOLUCIÓ ACC/3748/2021, de 3 de desembre, per la qual es convoquen el (gencat.cat)

Recull d'informació d'interès sobre les subvencions i licitacions en el marc del programa Next Generation. Consulta el recull

 
 
 


 Altra documentació i enllaços d'interès


INFORMACIÓ OFICIAL D’AJUTS I ANUNCIS PER PART DE LES ADMINISTRACIONS


Webs de referència