La TCB opina sobre qüestions urbanístiques al Berguedà

Els membres que formen la Taula es reuneixen amb el president del Consell Comarcal del Berguedà David Font

La Taula de la Construcció del Berguedà (TCB) s’ha trobat aquesta setmana amb el president del Consell comarcal del Berguedà, David Font, per fer partícip aquest ens de les diferents inquietuds i propostes a nivell comarcal en l’àmbit de la construcció i l’urbanisme, per part del col·lectiu d’arquitectes, aparelladors, enginyers i gremi de constructors que formen la TCB.

Pel que fa a obres de caràcter comarcal, s’ha fet èmfasi en l’estat dels treballs tècnics per al futur desdoblament de la C16 fins al túnel de Cercs, i la solució de tres carrils fins a Bagà, així com la necessitat d’executar la variant de Sagàs, un dels punts negres de la xarxa viària del Berguedà. Pel que fa a actuacions amb un component econòmic, s’ha posat en coneixement de la planificació per a posar en servei una primera fase del polígon comarcal d’Olvan, així com la potenciació del turisme rural, d’activitats a l’entorn del pantà de la Baells; i d’altres actuacions que caldrà reprendre als Rasos de Peguera o a Coll de Pal.

Un dels altres aspectes comentats a la reunió ha estat la voluntat, per part del Consell Comarcal, de disposar d’un equip tècnic d’àmbit comarcal que pugui donar suport als ajuntaments, sobretot als petits que no poden disposar d’una estructura de personal suficient. S’ha iniciat aquest procés en el camp de l’enginyeria i medi ambient, i es pretén ampliar-lo en breu en el camp de l’arquitectura i l’urbanisme.

En l’àmbit més local fa unes setmanes la Taula va reunir-se amb el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Berga Oriol Camps. En aquesta sessió la Taula va reclamar molt especialment l’agilització dels tràmits d’atorgament de permisos i llicències d’obres. Un problema greu per al dinamisme econòmic de la ciutat segons la Taula.

La Taula de la Construcció treballa amb l’objectiu d’alçar una veu professional, no polititzada i única de tots els professionals que treballen al sector davant la detecció de problemes que afecten a la comarca en matèria d’urbanisme. Està composta per representants de gremis i col·legis del sector; Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, Gremi d’Electricitat Fontaneria i Afins i Promotors i Constructors del Berguedà.