Gestionem la Formació bonificada de les empreses

Les empreses disposen anualment d'uns diners per formar els seus treballadors que si no s'executen abans d'acabar l'any, es perden

Les empreses disposen anualment d'uns diners per formar els seus treballadors que si no s'executen abans d'acabar l'any, es perden

Aquest crèdit es farà efectiu un cop realitzada la formació mitjançant l’aplicació de bonificacions en la quota de la Seguretat Social. L’anomenem formació de demanda, ja que el seu objectiu és respondre a les necessitats específiques de formació que han plantejat les empreses i/o els seus treballadors.

Des de l'ACEB gestionem tot el necessari: busquem docents, organitzem el curs, gestionem els espais i finalment ho justifiquem tot a la Seguretat Social per què l'empresa no s'hagi de preocupar de res.

A continuació podeu veure un petit esquema del funcionament de la Bonificada:

2015 bonificada