Primer catàleg de productes agroalimentaris del Berguedà per a cases de turisme rural

Publicat el primer catàleg de productes agroalimentaris del Berguedà per a ser distribuït en establiments de turisme rural del Baix Berguedà.

Es tracta d'un projecte pilot conjunt amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Gironella. 

Des de l'ACEB s'ha ofert a diferents productors la possibilitat de ser presents en el catàleg que es presenta alhora com un nou canal de venda per als productors i un valor per a les cases de turisme rural que el tinguin ja que podran proporcionar una informació valuosa per als turistes que visiten la zona. Actualment és un fet que els clients de les cases de turisme rural estan demanant productes de proximitat. Els productes més demanats són: carn, embotits, formatges, iogurts i derivats làctics, begudes, llegums i bolets per la qual cosa el catàleg inclou una representació de cada una d'aquestes tipologies, especialment d'aquells productes de proximitat que donen caracter i identifiquen el territori.

El projecte inicial s'ha dut a terme amb una quantitat limitada de productors com a prova pilot per valorar l'efectivitat de cara a posssibles futures edicions més exhaustives. Per a la recollida de dades de les empreses productores, l'Aceb les ha visitat una a una in situ. Tant els productors com els productes inclosos són un símbol d'identitat i de qualitat de comarca, són productes produïts i fabricats al Berguedà. S'ha volgut expressament que el catàleg inclogui petits productors agroalimentaris del Berguedà que cultiven i comercializen productes anomentats singulars, ja que a través d'aquests productes sumem a la identitat i a la qualitat, la diferenciació. La Diputació de Barcelona té identificats un total de 55 productes singulars dins la gran diversitat de productes locals elaborats i produïts per les empreses catalanes que participen en la Xarxa de Productes de la Terra, dels quals quatre són a la comarca del Berguedà: el pèsol negre, el blat de moro escairat, les nyàmares, i la patata de muntanya de Peguera i Gósol.

El catàleg que presentem tindrà un seguiment per avaluar-ne l'efectivitat com a canal de vendes, per la qual cosa l'Aceb es posarà en contacte amb els productors participants per recollir-ne el retorn del funcionament com a canal de vendes en el target de clients de les cases de turisme rural. En funció dels resultats, el projecte pot ampliar-se en volum en futures edicions.

Per la seva banda, en general i d'entrada, els productors participants s'han mostrat molt receptius i satisfets amb el projecte.

L'edició l'ha fet l'equip de l'Aceb i per a la maquetació s'ha comptat amb el dissenyador Òscar Bagués.

La presentació oficial del catàleg als mitjans s'ha fet el dilluns 6 d'agost a les 11:30 a Gironella, en un dels establiments participants, a El Cruixent.

Tot el catàleg es pot consultar aquí