Ajuts de mobilitat de personal investigador per a projectes de recerca aplicada Destacats

Línia d'ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY). La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un projecte de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

La quantitat destinada a la línia d'ajuts és de 3.291.840 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7820001/574. El 50% d'aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Sk?odowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 30 de setembre de 2019.

Consulta les bases reguladores