Ramon Minoves

En Ramon Minoves és psicòleg forense especialitat en l’àmbit de la família, psicòleg especialista en processos de selecció de persones i promoció de professionals per a empreses i administracions públiques pel mètode de selecció per competències i/o contrast i psicòleg d’emergències i catàstrofes.
Ubicat a: Sanitari