L’AULA FP és l’espai destinat a la formació professional a la comarca. Des del 2011 l’Aceb hi desenvolupa els cursos de formació ocupacional de caire més pràctic, com Manteniment Industrial.

aula fp1 cos 

L’Aula FP, cedida per l’Ajuntament de Berga a l’Aceb el 2009, es troba al Camí de Garreta del Polígon Industrial de La Valldan. Disposa d’una sala de professors, una aula amb un magatzem i un taller de pràctiques complementat amb un pati exterior ballat que permet una millor realització dels exercicis poden tenir més espai.

L’objectiu d’aquesta aula és ampliar l’oferta formativa  i a la vegada reduïr la manca de personal amb qualificacions professionals a la comarca.