Salvem les empreses, la nostra riquesa

"Salvem les empreses: la nostra riquesa" és una iniciativa que neix des de la necessitat de posar en valor les empreses

La campanya “Salvem les Empreses, la nostra riquesa”, iniciada per AEBALL a finals del mes de juliol, ja té 155 adhesions directes, més 8.900 empreses i ciutadans/es adherits indirectament a través d’entitats empresarials o professionals que s’han animat a participar en la iniciativa.

A l'ACEB som conscients de les dificultats que pateixen les nostres empreses en el moment actual. El nostre desig de canvi ens ha impulsat a col•laborar en la posada en marxa d’una nova iniciativa, una Campanya amb l’objectiu clar de donar valor a les empreses com a bé social i motor de la nostra economia, per provocar el canvi en l’entorn i en el marc de desenvolupament.

Volem que prevalgui la vida de les empreses com a garantia de futur, que pari el tancament d'empreses, que es valori a les empreses pel que aporten a la societat, que es reconegui la tasca i el risc que pateixen els empresaris, que es potenciïn la competitivitat, la innovació, l'exportació, la formació, com a pilars bàsics del desenvolupament de les empreses.

És molt important facilitar la creació de noves empreses, però ho és encara més treballar pel manteniment de les empreses que ja tenim.

Mitjançant la campanya SALVEM LES EMPRESES volem transmetre com és d’important en aquests moments esforçar-se al màxim per tal de configurar un marc que faciliti la supervivència de les empreses. Tots hem de ser-ne conscients: els ciutadans, les empreses de tots els tamanys i sectors, entitats, i les administracions públiques.

Al web www.salvemlesempreses.com trobaràs més informació sobre la iniciativa, i sobre les diferents formes de participar-hi.