L'ACEB rebutja l'increment d'impostos de l'Ajuntament de Berga

En una carta a l'alcalde de Berga, l'ACEB expressa el seu malestar per el pla d'impostos aprovat pel consistòri

Aquesta carta ha estat entrada a l'Ajuntament de Berga el 2 d'octubre de 2012, amb data de registre 4163.


IL.LM. SR. JULI GENDRAU
ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BERGA

 

Il·lustríssim senyor,

Des de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, volem fer arribar el malestar dels empresaris per l’augment de taxes i d’impostos previst per l'Ajuntament de Berga fins l‘any 2020, així com la preocupació de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC), i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.

Les empreses, al igual que els ciutadans, ens trobem immerses en una greu crisi econòmica que ens comporta greus problemes de liquiditat i finançament, fet que afecta a la nostra capacitat de producció i de competitivitat. Fins al punt de posar en perill la viabilitat de les empreses, i lamentablement en moltes ocasions porta al tancament de les mateixes.

Creiem que per sortir d’aquesta difícil conjuntura, és essencial tenir clar el valor que aportem les empreses a la societat, ja no tan sols per ser el motor de  l’economia, sinó també som les que creem els llocs de treball. Iniciatives com les del Baix Llobregat “Salvem les empreses” reivindiquen el paper clau de l’empresa en el desenvolupament de la nostra economia i societat, en definitiva del nostre país.

Trobem a faltar polítiques de promoció i activació econòmica per la comarca, amb un objectiu clar i ben definit, buscant sempre la col•laboració entre el sector públic i privat.

És del tot contraproduent que l’Ajuntament hagi presentat un pla d’impostos fins el 2020 amb un augment interanual del 3 % en taxes i tributs (aproximadament  un 23 % al final del període), sense comptar prèviament amb l’opinió dels representants socials. És també preocupant que a l’augment de l’IBI que ha fet l’Estat espanyol d’un  10 %, encara s’hi sumi un nou increment. L’Ajuntament ha d’utilitzar el seu marge de maniobra per minimitzar en la mesura del que li és possible aquest increment (bonificacions, valoració de la taxa impositiva...).

Creiem que abans d’augmentar els impostos, fet que suposa més costos per a la petita i mitjana empresa, l’Ajuntament hauria d’optimitzar els seus propis recursos amb més eficiència i productivitat, al igual que hem hagut de fer els empresaris des del començament de la crisi. És necessari que hi hagi una  una millora de l’eficàcia i agilitat dels serveis municipals, per adaptar-se a les noves circumstàncies econòmiques del país.

L'Ajuntament hauria d’optimitzar els seus propis recursos amb més eficiència i productivitat, al igual que hem hagut de fer els empresaris des del començament de la crisi

Trobem a faltar polítiques de promoció i activació econòmica per la comarca, amb un objectiu clar i ben definit, buscant sempre la col•laboració entre el sector públic i privat.

Per a l’ACEB, una bona iniciativa per fomentar l’activitat empresarial és l’ incentivació fiscal; augmentar la bonificació dels impostos a les empreses que contractin persones a l’atur, realitzin inversions en el territori i als nous emprenedors, per ajudar-los en la creació dels seus projectes...

Com sempre, i amb la voluntat de col•laborar en tot allò que sigui beneficiós, tant per les empreses com per als ciutadans de la nostra comarca, ens posem a la vostra disposició.

 

Molt cordialment,

JOSEP FÍGOLS I ESCARRÉ
President ACEB

 

Cliqueu AQUI per consultar la previsió de taxes i impostos fins al 2020, dades facilitades per l'Ajuntament de Berga.