El Polígon d'Olvan, una necessitat urgent pel Berguedà

Una prioritat econòmica comarcal per atraure la instal·lació de noves empreses de base industrial al Berguedà i la creació d’ocupació

Segons s’extreu de l’últim informe territorial de la Diputació de Barcelona, només un 13 % de les empreses del Berguedà pertanyen al sector industrial, un percentatge que ha baixat respecte l’any anterior, convertint-lo en l'únic territori de la demarcació de Barcelona que perd ocupació i empreses del sector industrial

La finalització, promoció i comercialització del Polígon d'Olvan (sector d’activitats econòmiques Rocarodona-Olvan) ha de ser, des del punt de vista de l’ACEB, una prioritat econòmica comarcal per atraure la instal·lació de noves empreses de base industrial al Berguedà i la creació d’ocupació, com també per permetre l'ampliació de les empreses existents.

Tal com evidencia la base de dades de Polígons i Empreses del Berguedà, la comarca necessita una ampliació de l’oferta de sòl industrial. Actualment, els polígons es concentren en pocs municipis, amb un alt percentatge d’ocupació (70 % o més) i en alguns casos amb data de construcció anterior al 1970.

El Polígon d'Olvan suposa 53 hectàrees noves de terreny pel sector industrial, ampliables a 100 segons l’Institut Català del Sòl (el principal polígon de la comarca, La Valldan, en té 36). La superfície d’Olvan és doncs, molt superior a la mitjana dels polígons de la demarcació de Barcelona (19 hectàrees segons un informe de la Diputació de Barcelona). Més important encara, aquesta superfície permet encabir parcel·les de grans dimensions, molt important per a la indústria formada per empreses de mida mitjana i en fase de creixement. De l’àrea total, 280.000 m2 de sòl es destinaran a activitats econòmiques i industrials amb 180.412 m2 de sostre edificable, i 250.510m2 es destinaran a sòl a vials, espais lliures i equipaments.

Per Josep Fígols, president de l’ACEB: “El Berguedà ha de posicionar-se com un lloc atractiu per la implantació de grans empreses, el polígon d’Olvan és una oportunitat i això passa per treballar conjuntament des de l’àmbit públic i privat per accelerar l'inici de les obres”.

I afegeix: “Aquest projecte ha de ser real el més aviat possible, no podem perdre l’oportunitat que suposa acollir noves empreses a la nostra comarca aprofitant la demanda que hi ha actualment de sòl industrial de grans dimensions, pels llocs de treball que implica, per les sinergies amb la resta de sectors econòmics, i per la millora de serveis i infraestructures que es deriva del pes de les empreses”.

Consulteu aquí l'ampliació d'informació tècnica del PAE Olvan