Coneix els detalls de la nova llei del teletreball

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Real Decret Llei que regularà el treball a distànciaLa normativa entrarà en vigor en 20 dies de la seva publicació i es tramitarà com un Projecte de Llei, després de la seva convalidació. Us expliquem alguns dels aspectes clau d'aquesta normativa:

  • La norma estableix la necessitat de firmar un acord quan la persona treballadora realitzi almenys un 30% de la seva jornada, és a dir, 2 dies a la setmana, en aquesta modalitat durant un període de tres mesos.

  • El treball a distància serà voluntari i reversible tant per a la persona treballadora com per a l’empresa i es garantiran els mateixos drets dels qui el realitzin respecte a la resta de treballadors en condicions com la retribució, l’estabilitat en l’ocupació, el temps de treball, la formació i la promoció professional.

  • L'empresa ha de facilitar als treballadors el material necessari per fer la seva feina, com un ordinador. També es reconeix als treballadors el dret a rebre una compensació per les despeses afegides que els pugui generar el fet de treballar des de casa (consum elèctric, connexió a internet, calefacció...), però en deixa la concreció per a la negociació col·lectiva.

  • El Reial Decret Llei determina un contingut mínim de l’acord que haurà de contemplar, entre altres qüestions, l’horari i les regles de disponibilitat, les hores de treball presencial i les hores de treball a distància, el lloc de treball a distància escollit, els mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa, etc

  • Les empreses hauran de recollir la llei en un conveni o acord col·lectiu en un termini d’un any des de la seva publicació al BOE o en un màxim de tres anys, en cas d’així acordar-ho amb els representants dels treballadors. La negociació col·lectiva podrà establir la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora, d’aquesta forma de treball a distància, si existís i no s’hagués compensat prèviament.

  • Cap treballador pot ser acomiadat amb l'argument que no s'adapta bé al teletreball.