Ajuts destinats a fomentar l'emprenedoria femenina i a la creació d'empreses per dones

La Cámara de Comercio de España ha publicat un nou ajut destinat a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones: Programa de Ayuda Emprendimiento Femenino 2020.

Fins el 18 de desembre de 2020 es podran sol·licitar aquests ajuts destinats a fomentar l'emprenedoria femenina i la creació d'empreses per part de dones.

Els ajuts s'articulen en dues línies diferents:

  • Línia 1: Nova activitat empresarial amb alta en RETA i IAE per part de dones en situació d'atur – amb un pressupost de 60.000,00€ (ajut de 600,00€ per sol·licitud). L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts a dones que hagin iniciat un projecte empresarial per compta pròpia i que s’hagin inscrit al Règim Especial de Treballadors Autònoms, a un Col·legi Professional o mutualitat a qualsevol província d’Espanya, a partir de l’1 d’octubre de 2019.
    Més informació i requisits a la web de la Cambra de Comerç d'Espanya.

  • Línia 2Despeses directes per a la posada en marxa de nova activitat empresarial – amb un pressupost de 140.000,00€, fins a 2.000,00€ per sol·licitud. L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts per a finançar els costos de l’escriptura, registre i constitució de les empreses constituïdes per dones als dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
    Més informació i requisits a la web de la Cambra de Comerç d'Espanya.

Període de presentació de sol·licituds: entre el 19/11/2020 a partir de les 12h i el 18/12/2020, fins les 23:59h.

Aquesta convocatòria compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).