Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 28 de juny al 2 de juliol

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

28 de juny

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. PDF (BOE-A-2021-10584 - 16 págs. - 282 KB)

Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. PDF (BOE-A-2021-10585 - 5 págs. - 178 KB)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/1977/2021, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. RESOLUCIÓ EMT/1977/2021, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual es regulen el procediment i els requisits per a la participació en la vint-i-vuitena edició del 080 Barcelona Fashion del mes de setembre/octubre de 2021. RESOLUCIÓ per la qual es regulen el procediment i els requisits per a (gencat.cat)

29 de juny

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'insc (gencat.cat)

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. RESOLUCIÓ EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de su (gencat.cat)

30 de juny

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022. ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendar (gencat.cat) 

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/1979/2021, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de slow tourism en el marc del projecte Med Pearls, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània ENI CBC Med 2014-2020. RESOLUCIÓ EMT/1979/2021, de 23 de juny, per la qual s'aproven les base (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/1925/2021, de 16 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2021-2022 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya. RESOLUCIÓ ACC/1925/2021, de 16 de juny, per la qual es convoquen els ajuts (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Edició 2021 (gencat.cat)

1 de juliol

Treball remunerat i no remunerat: la pandèmia accentua el fenomen de la doble jornada entre les dones. - Observatori Social de “la Caixa” (observatoriosociallacaixa.org)

Contra la dualitat laboral.  WP-FEDEA-ContraDualidad DEF.docx

Dossier d'indicadors de teletreball i treball en mobilitat a Espanya i la UE. Dossier_ontsi_teletrabajo_junio2021.pdf (red.es)

2 de juliol

Cost d'oportunitat de la bretxa de gènere en la discapacitat.  Coste de oportunidad de la brecha de género en la discapacidad. Junio 2021. (closingap.com)

Informe mensual CaixaBank: l'impacte financer del canvi climàtic.  L'impacte financier del canvi climàtic | CaixaBank Research