Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 21 al 25 de juny

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

21 de juny

Informació d’interès empresarial: Salaris mínims en el 2021: revisió anual.  Minimum wages in 2021: Annual review (europa.eu)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/1886/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. RESOLUCIÓ EMT/1886/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les base (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/1887/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement d'empreses emergents (start-up) en fase inicial. RESOLUCIÓ EMT/1887/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatò (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/1888/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC). RESOLUCIÓ EMT/1888/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatò (gencat.cat)

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 5 de maig de 2021, per la qual s'obre la convocatòria de 2021 dels programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 562314). CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 5 de maig de 2021, per la qual s (gencat.cat)

22 de juny

Gestió de les necessitats de personal a la petita i mitjana empresa i a les empreses vinculades a associacions Informes_4_2021_enquesta.empreses.pdf (pimec.org)

Fer de la feina domèstica un treball decent: avenços i perspectives una dècada després de l'adopció del Conveni sobre les treballadores i els treballadors domèstics. wcms_802551.pdf (ilo.org)

Informe d'empresa familiar 2021 . Informe de Empresa Familiar 2021

23 de juny

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Disposición 10418 del BOE núm. 149 de 2021

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial Disposición 5570 del BOE núm. 89 de 2019

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CORRECCIÓ D'ERRADES de l'ORDRE TSF/86/2021, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. CORRECCIÓ D'ERRADES de l'ORDRE TSF/86/2021, de 27 d'abril, per la qual (gencat.cat)

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre ampliació del pressupost d'ajuts del Programa TICCámaras 2021. ANUNCI sobre ampliació del pressupost d'ajuts del Programa TICCámaras (gencat.cat)

ANUNCI sobre ampliació del pressupost d'ajuts del Programa InnoCámaras 2021 ANUNCI sobre ampliació del pressupost d'ajuts del Programa InnoCámaras (gencat.cat)

ANUNCI sobre convocatòria d'ajuts del Programa Industria 4_0 2021 ANUNCI sobre convocatòria d'ajuts del Programa Industria 4_0 2021. (gencat.cat)