Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 15 al 19 de novembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 

15 de novembre 

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01). CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la (gencat.cat)

16 de novembre 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Seguridad aérea

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. Disposición 18705 del BOE núm. 274 de 2021

Observatori del Treball i Model Productiu

Evolució i perfil del treball autònom. Evolució i perfil del treball autònom. Setembre 2021 (gencat.cat)

Infografia. Infografia evolució i perfil del treball autònom. Novembre 2021 (gencat.cat)

Informació d’interès empresarial

Nota de Economía. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2022. 

17 de novembre

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 18811 del BOE núm. 275 de 2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 18816 del BOE núm. 275 de 2021

Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 18818 del BOE núm. 275 de 2021

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/3394/2021, d'11 de novembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III). RESOLUCIÓ ACC/3394/2021, d'11 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura en el marc del Projecte Medusa, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània, ENI CBC Med 2014-2020. ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de su (gencat.cat)

18 de novembre

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 18895 del BOE núm. 276 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3408/2021, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI). RESOLUCIÓ EMT/3408/2021, de 10 de novembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 3er trimestre 2021. Butlletí fluxos 3t 21 (gencat.cat)

Nou recull de les Subvencions Next Generation. Actualitzacio-Convocatories-1517.11.21.pdf (foment.com)

19 de novembre

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 19043 del BOE núm. 277 de 2021

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen (gencat.cat)