Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 8 al 12 de novembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

8 de novembre

 Previsions per a l'economia espanyola 2021-2022.  Microsoft Word - Previsiones 2021-22.docx (funcas.es)

Observatori sobre el cicle econòmic a Espanya. Els factors explicatius del cicle econòmic un any després del gran confinament. Observatorio BBVA EREMS Octubre2021 (fedea.net)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/206/2021, de 3 de novembre, de modificació de l'Ordre TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals. ORDRE EMT/206/2021, de 3 de novembre, de modificació de l'Ordre TSF/13 (gencat.cat)

Anuari de la Pime Catalana. Microsoft Word - Anuari de la Pime Catalana 2021 v3

9 de novembre

Índex d'igualtat de gènere 2021. Gender Equality Index 2021: Health | European Institute for Gender Equality (europa.eu)

Informe anual d'energies renovables i treball.  wcms_823807.pdf (ilo.org)

Recull de subvencions de Next Generation. Consulta l'actualització

10 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3327/2021, de 5 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa en l'exercici 2021. RESOLUCIÓ EMT/3327/2021, de 5 de novembre, per la qual es fa pública l (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3331/2021, de 3 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a les subvencions publicades a la Resolució EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives. RESOLUCIÓ EMT/3331/2021, de 3 de novembre, per la qual s'amplia l'impo (gencat.cat)

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3318/2021, de 5 de novembre, per la qual s'actualitza la quantia dels mòduls econòmics per a les actuacions de foment de la contractació, calculats segons el salari mínim interprofessional, aplicables a les subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2021. RESOLUCIÓ EMT/3318/2021, de 5 de novembre, per la qual s'actualitza la (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/3319/2021, de 2 de novembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/1803/2021, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2021-2022 i s'obre una nova convocatòria dels ajuts de participació (operació 03.01.01). RESOLUCIÓ ACC/3319/2021, de 2 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

11 de novembre

La riquesa canviant de les nacions 2021: gestió d'actius per al futur. The Changing Wealth of Nations 2021 : Managing Assets for the Future (worldbank.org)

Anàlisi de la protecció laboral de les persones LGTBI en la negociació col·lectiva a Espanya.  Informe o Documento (ugt.es)

Recull de subvencions de Next Generation. Consulta l'actualització

12 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3315/2021, de 3 de novembre, per la qual es fa pública la Instrucció de la Direcció General d'Indústria 2/2021, sobre el procediment administratiu de vigilància de mercat en matèria de seguretat industrial a Catalunya. RESOLUCIÓ EMT/3315/2021, de 3 de novembre, per la qual es fa pública l (gencat.cat)


Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius. Butlletí conjuntura. 3r trim 2021 (gencat.cat)

Estadística d'ofertes de llocs de treball Dades. d'octubre de 2021. Estadística d'ofertes. Gener de 2020 (gencat.cat)

Informe de la situació de les PIMES a Espanya comparada amb la d'altres països europeus. Documento-Crecimiento-Empresarial-CEPYME.pdf