Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 22 al 26 de novembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 22 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC[1]CONTRACTACIÓ). ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí sobre la caracterització de les entrades a l’ocupació. Butlletí caracterització entrades ocupació. 3r trimestre 2021 (gencat.cat)

Situació Catalunya: segon semestre 2021.  España | Situación Cataluña. Segundo semestre 2021 | BBVA Research

 23 de novembre

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis. RESOLUCIÓ per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis. RESOLUCIÓ per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a (gencat.cat)

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2021, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2021, per la qual s'obre la convocatòri (gencat.cat)

 24 de novembre

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas económicas

Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Disposición 19305 del BOE núm. 281 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

Agència per la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/3460/2021, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. RESOLUCIÓ EMT/3460/2021, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de joves i mercat de treball. 3er trimestre de 2021. Butlletí de joves. 3r trimestre 2018 (gencat.cat)

Infografia. Infografia de joves. 3r trimestre de 2021 (gencat.cat)

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL  SARS-CoV-2 .18 11 2021 Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2 (mscbs.gob.es)

 25 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/220/2021, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). ORDRE EMT/220/2021, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ACORD GOV/185/2021, de 23 de novembre, pel qual es declara el 27 de juny Dia Nacional de l'Empresa. ACORD GOV/185/2021, de 23 de novembre, pel qual es declara el 27 de ju (gencat.cat)

 26 de novembre

Informe mensual Caixabank: la recuperació del consum.  informemensual-2111-ca.pdf (caixabankresearch.com)

Una recuperació de la COVID-19 desigual en perspectiva de gènere: actualització sobre les tendències de gènere i ocupació 2021.  wcms_824865.pdf (ilo.org)

Impacte de la COVID-19 en els joves de la UE.  Impact of COVID-19 on young people in the EU (europa.eu)

Recull ajudes Next Generation. Actualització 15