Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 del 29 de novembre al 3 de desembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

29 de novembre

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/1304/2021, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 19608 del BOE núm. 284 de 2021 

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias

Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Disposición 19644 del BOE núm. 285 de 2021 

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3496/2021, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, modificada per la Resolució EMC/2195/2018, de 25 de setembre, per la Resolució EMC/2435/2019, de 13 de setembre, i per la Resolució EMC/902/2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència. RESOLUCIÓ EMT/3496/2021, de 23 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3525/2021, de 26 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. RESOLUCIÓ EMT/3525/2021, de 26 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3526/2021, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMT/3115/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2021 de la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial. RESOLUCIÓ EMT/3526/2021, de 18 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3527/2021, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1083/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus. RESOLUCIÓ EMT/3527/2021, de 18 de novembre, per la qual es modifica la (gencat.cat)

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3509/2021, de 17 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes en la Resolució EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL). RESOLUCIÓ EMT/3509/2021, de 17 de novembre, per la qual s'amplia l'imp (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3510/2021, de 18 de novembre, per la qual s'amplia per segona vegada l'import màxim convocat previst a la Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys) (ref. BDNS 542073) i modificat per la Resolució EMT/2865/2021, de 8 de setembre, per la qual s'amplia l'import màxim convocat previst a la Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys). RESOLUCIÓ EMT/3510/2021, de 18 de novembre, per la qual s'amplia per s (gencat.cat)

30 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat. ORDRE EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3517/2021, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. RESOLUCIÓ EMT/3517/2021, de 24 de novembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

1 de desembre

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Medidas excepcionales

Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles. Disposición 19801 del BOE núm. 287 de 2021

El mercat de treball per als joves: a la recerca de la plena ocupació en el 2030.  Word Indice Maria (hubspotusercontent00.net)

Emprenedoria de les dones a Espanya 2020-2021.  Emprendimiento y la mujer - OneDrive (sharepoint.com)

2 de desembre

Documentació innovació: 2021_37-Circular-Innovacio-desembre.pdf (foment.com)

Agenda Tech and Digital: 2021_Agenda-tech-DESEMBRE_FomentUp.pdf 

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre (3a convocatòria). ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

DECRET 388/2021, de 30 de novembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2020-2021. DECRET 388/2021, de 30 de novembre, de concessió dels guardons Medalla (gencat.cat)

ACORD GOV/189/2021, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn+I, per al període 2021-2023. ACORD GOV/189/2021, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Programa C (gencat.cat)

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats. RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la R (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre (3a convocatòria). ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

DECRET 388/2021, de 30 de novembre, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2020-2021. DECRET 388/2021, de 30 de novembre, de concessió dels guardons Medalla (gencat.cat)

ACORD GOV/189/2021, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn+I, per al període 2021-2023. ACORD GOV/189/2021, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Programa C (gencat.cat)

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats. RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la R (gencat.cat)

3 de desembre

Observatori del Treball i Model Productiu

Dades de novembre de 2021.

Nota d’atur registrat. Nota Atur Registrat. Novembre 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Nota contractació laboral. Novembre 2021 (gencat.cat)

Atur per comarques i municipis. Atur per comarques i municipis. Novembre de 2021 (gencat.cat)

Fluxos d’atur registrat.  Fluxos de l'atur registrat. Novembre de 2021 (gencat.cat)

Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Nota Afiliació. Novembre 2021 (gencat.cat)

Taula d’afiliació a la Seguretat Social per comunitats autònomes. Taula Afiliació. Novembre 2021 (gencat.cat)