Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 del 6 al 10 de desembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

9 de desembre

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/3607/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la segona modificació de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat). RESOLUCIÓ PRE/3607/2021, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la se (gencat.cat).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022. ORDRE EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calen (gencat.cat) 

RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ

EMT/3620/2021, de 25 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP). RESOLUCIÓ EMT/3620/2021, de 25 de novembre, per la qual s'amplia l'imp (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3622/2021, de 2 de desembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3348/2020, d'11 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – SINGULARS LÍNIA 2). RESOLUCIÓ EMT/3622/2021, de 2 de desembre, per la qual s'amplia l'impo (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3623/2021, de 2 de desembre, per la qual es modifica el termini d'execució de la subvenció prevista per la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació joves tutelats i extutelats que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. RESOLUCIÓ EMT/3623/2021, de 2 de desembre, per la qual es modifica el (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). RESOLUCIÓ EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)