Calendari Oficial de festes laborals per a l'any 2020 a CATALUNYA Destacats

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2020

 

1

Gener

Any Nou

Dimecres

6

Gener

Reis

Dilluns

10

Abril

Divendres Sant

Divendres

13

Abril

Dilluns de pascua florida

Dilluns

1

Maig

Festa del treball

Divendres

24

Juny

San Joan

Dimecres

15

Agost

L’ Assumpció

Dissabte

11

Setembre

Diada Nacional de Catalunya

Divendres

12

Octubre

Festa Nacional d’Espanya

Dilluns

8

Desembre

Inmaculada concepció

Dimarts

25

Desembre

Nadal

Divendres

26

Desembre

Sant Esteve

Dissabte

 

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a  calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.