La motivació per la qual es crea aquest servei de Recursos Humans (RRHH) parteix del convenciment que les situacions de crisi són moments d’oportunitats. El trasbals econòmic actual obliga a fer una revisió a fons de la gestió, dels funcionaments interns i  de les dinàmiques dels equips de treball a les organitzacions, és ara quan s'han optimitzar i obtenir-ne la rendibilitat desitjada amb els recursos essencials.

rrhh cos

No és moment de perdre res sinó que és el moment d’encaixar i enfortir els engranatges organitzatius. És el moment ideal per adonar-se que les persones són l’actiu més important de les empreses. És el moment dels Recursos Humans. 

Comptem amb professionals de perfil humà i laboral altament qualificats, amb sòlida formació i experiència en cadascuna d’aquestes àrees, que poden determinar què és el que la seva empresa necessita i donar-li el millor servei adaptat a la filosofia i política pròpia de l'empresa; amb el valor afegit de l’objectivitat d’una visió externa, actuant amb la major ètica professional i empresarial.

La nostra filosofia

Els serveis humans empresarials

L’evolució de la societat post-industrial cap a una societat de la informació i d’allà cap a la societat actual del coneixement ha portat a una concepció més ètica, però no menys productiva, dels recursos humans: les persones no són un recurs més, la seva gestió ha de tenir en compte les necessitats conjuntes de l’empresa i de les persones que hi dediquen una gran part de la seva vida i dels seus coneixements. Aquesta concepció s’ha d’entendre en la seva verdadera magnitud, que no és que les persones hagin de passar per sobre, hagin de tenir més rellevància o hagin de tenir més reconeixement o més força que l’empresa, sinó que el que ara importa és la riquesa de la relació existent entre ambdues “entitats”. No n’hi ha una més important que l’altre. L’important, el que s’ha de saber gestionar, és la relació que s’estableix entre elles, que de fet és com si parléssim d’una tercera entitat.

Explicat des de la perspectiva d’una aplicació real, la qüestió és que una selecció de personal és quelcom complex, no pot ser eficient tenint en compte només la formació acadèmica i l’experiència professional dels aspirants sinó que ha d’incloure les seves ambicions, interessos i necessitats; que han d'estar en sintonia amb les dinàmiques dels grups de treball que ja estan establerts a l'empresa i, així mateix, adequar-se al tipus de feina, a la filosofia, a l’estructura existent a l’organització i a les necessitats, els objectius i els interessos de l’empresa contractant.

Les persones no són un recurs més, la seva gestió ha de tenir en compte les necessitats conjuntes de l’empresa i de les persones que hi dediquen una gran part de la seva vida i dels seus coneixements.

Tota organització empresarial, encara que tingui entitat jurídica pròpia, està gestionada i actuada per persones. Els humans som éssers complexes i la clau del funcionament harmoniós entre nosaltres és cuidar les relacions. Sense desmerèixer gens als Departaments de RRHH i a les empreses que donen actualment aquest servei, el concepte de serveis humans empresarials al que volem fer referència en la nostra nova oferta dóna a entendre que el servei ha de tenir una visió no només conjunta sinó imbricada de totes les parts: els empleats i els empresaris, el tipus de feina i la pròpia estructura de funcionament intern de l’organització. Per assolir aquest objectiu es fa necessari treballar en l’obtenció dels perfils de les persones, en la definició acurada de les feines i en el coneixement de les estructures de funcionament de les organitzacions. Una persona jove, activa, alegre, xerraire i expressiva pot arribar a alterar la dinàmica establerta en un grup més pausat que dóna un servei de qualitat a un públic acostumat a la discreció. Aquesta alteració més dinàmica no sempre ha de ser un revulsiu, pot suposar un estrès pel grup, i això no té res a veure amb els coneixements, l'experiència o la qualitat com a treballador, ni com a persona, del nouvingut, sinó en la sintonia entre treballadors, amb el tarannà de l’empresa i amb els hàbits dels clients.

Una selecció de personal és quelcom complex, no pot ser eficient tenint en compte només la formació acadèmica i l’experiència professional dels aspirants.

L’anàlisi dels perfils personals en interacció, el coneixement de les dinàmiques dels equips de treball i del funcionament de les estructures organitzatives s’han d’observar “in situ”. Hi ha maneres d’enregistrar-ho i analitzar-ho però no s’han utilitzat gaire perquè sempre s’ha cregut que aquest esforç no aporta res prou significatiu. És a dir, que és una pèrdua de temps o una inversió sense rendiment. No obstant, l’emergència constant d’interaccions conflictives posa de relleu que sí que cal tenir-ho en compte.

Per últim, aquest esforç per fer més operatives les organitzacions optimitzant les interaccions humanes ha d’anar acompanyat també d’un aprenentatge eficient per part de totes les persones que treballen juntes, d’un saber com interactuar uns amb els altres en l’ambient específic que es genera en cada organització. Això no té perquè ser quelcom pesat ni que impliqui moltes hores, tampoc ha de tenir un format clàssic de cursos de formació basats en instrucció (conferències i xerrades), sinó que poden ser algunes hores (1 ó 2) de pràctica compartida, repartides en petites sessions de reciclatge (bimestrals o trimestrals) on el grup vivenciï diferents tipus d’interaccions, participi en les anàlisis dels aspectes pertorbadors i pugui gaudir del tast dels recursos i actuacions que permeten superar-los.

La nostra orientació en un gràfic

1 cos

2 cos

3 cos