Pretenem fer convergir els objectius de l'empresa amb els de les persones que l’integren.

En els temps actuals ens trobem que la majoria de les empreses han de fer front a una sèrie de conflictes, divergències i/o situacions que moltes vegades no saben com resoldre. Cal un estudi de cada organització per detectar les possibles mancances i millores a realitzar, d’altra manera és impossible saber el que falla.

La nostra actuació es basarà en els següents àmbits:

  • Selecció de personal: partim de la descripció del lloc de treball, identificació de les competències claus, estructura de funcionament i dinàmica de relacions personals de l’entorn de treball i posterior reclutament del candidat, amb les necessitats intrínsiques del lloc a cobrir. El resultat és aportar els candidats finalistes més ajustats al perfil sol•licitat, els quals seran els professionals que millor presentaran una adaptació a l’empresa i al lloc de treball. Posteriorment, es mantindrà el seguiment de l’adaptació al lloc de treball de les respectives incorporacions.
  • Gestió per competències: per crear el seu propi avantatge competitiu en un mercat canviant i exigent, des de les empreses cal impulsar les competències individuals d’acord a les necessitats operatives de l'organització. Per garantir el desenvolupament individual i aprofitar el potencial de les persones, s'ha d'enfortir la seva capacitació i el seu aprenentatge continu.
  • Estudis de clima - satisfacció dels empleats: La satisfacció laboral està relacionada amb el clima organitzacional de l’empresa i amb les possibilitats de desenvolupament individual. La conseqüència d'un bon clima és el nivell òptim de productivitat empresarial. La nostra oferta es basa en fer un estudi personalitzat de cada cas, analitzant la compatibilitat entre la personalitat i el lloc de treball, detectant divergències entre la política de l’empresa i els seus recursos humans.
  • Estudis d'optimització organitzativa: l'origen de molts malentesos que afebleixen la cohesió grupal i alenteixen la producció es troba en la mateixa estructura organitzativa, en el funcionament establert i en el sistema de distribució de les feines. Sovint la millora en el funcionament dels recursos humans està vinculada a aquesta reorganització. L'anàlisi d'aquest factor pot semblar una intromissió en la intimitat empresarial però la responsabilitat i el secret professional són part de l'ètica i dels valors del nostre servei.
  • Identificació del potencial de desenvolupament a partir de: Avaluacions de personal-Inplacement: es pretén identificar polivalències ocultes que es poden potenciar a l’organització, categories, escales salarials i polítiques de Recursos Humans. O determinar si el professional compleix les competències requerides per l’empresa, ja sigui per derivació d'una nova incorporació o procedent de la pròpia reorganització. A la vegada, permetrà realizar promocions internes o canvis de llocs de treball per tal que empresa i treballador en surtin beneficiats.
  • Reorientació de professionals – Outplacement: orientació professional personalitzada i recol•locació de candidats exclosos de les seves anteriors empreses per motius varis.
  • Headhunting: recerca directa, captació, selecció i avaluació de diferents càrrecs i professionals amb una experiència molt centrada en el sector de la oferta i amb alts coneixements específics del lloc a cobrir.
  • Orientacions psicològiques i coaching: reconeixement i conducció del potencial individual per assolir nous objectius personals i professionals.

Descomptes especials per a socis de l'ACEB!