Jornada oberta sobre el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM)

L’Aceb ha acollit una jornada organitzada  amb la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central i Prevint per aclarir dubtes sobre les novetats que introdueix el II Conveni Estatal del Metall.

L’Aceb ha acollit una jornada organitzada  amb la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central i Prevint per aclarir dubtes sobre les novetats que introdueix el II Conveni Estatal del Metall.

Tal com va exposar Cristina Basora, Responsable del departament de formació de PREVINT, el nou conveni del metall incorpora diferents novetats en prevenció de riscos laborals importants a nivell de programes i continguts formatius com formació obligatòria a tots els empleats del metall (tant si entren a obres de construcció com si no hi entren). Aquesta és una de les principals diferències amb l’anterior conveni, segons el qual la formació només era necessària per als empleats que entraven a l’obra.

El CEM estableix uns terminis per fer al formació i de data d’entrada en vigor: divuit mesos per als reciclatges, i tres anys a raó d’una sisena part de la plantilla, cada sis mesos per la formació de tots els treballadors/es de l’empresa. Es regulen més de trenta oficis del sector metall incloent entre altres soldadura, tallers de reparació de vehicles, conductors i transportistes del sector metall o treballs de forja. Els cursos de nivell bàsic preventiu són de 50 hores, els adreçats a directius d’empresa i personal d’oficines són de 6 hores online, i la formació específica per oficis és de 20 hores presencials. El conveni també estipula que cal realitzar formació de reciclatge cada tres anys.

Segons Jennifer Diaz, Directora Territorial de Prevint, a la comarca del Berguedà les empreses industrials representen el 15,2% (índex superior a la mitjana provincial 10,5%) i el 9,5 % de treballadors autònoms, el que vol dir que el 22% dels treballadors del Berguedà queden afectats per aquesta normativa. “Hem de prendre consciencia que és un canvi significatiu per les empreses del Berguedà” declara la Responsable de Prevint.