L’Associació Comarcal del Berguedà analitza l’impacte del COVID-19 a les empreses del Berguedà Destacats

 

Davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint, volem expressar un missatge de suport a totes les empreses afectades pel COVID-19. L’Associació Comarcal del Berguedà (ACEB) entén que en aquests moments és important anar tots a una per poder mitigar els efectes d’aquesta crisi.

Des de la patronal estem en contacte amb totes les empreses associades per recollir les seves impressions i preocupacions i poder oferir la nostra ajuda amb tot el que sigui necessari. En aquest sentit, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha realitzat una enquesta via telefònica entre els seus associats sobre la base d’un qüestionari comú entre els dies 16, 17, 18 i 19 de març i ha recollit un total de 101 respostes, que permeten una segmentació sectorial per empreses.

Les dades obtingudes són una radiografia de la situació de les empreses enquestades del 16 al 19 de març. En els propers dies pot ser que canviïn, ja que la situació de les empreses pot variar.

Des de l’ACEB podem afirmar que gairebé cap sector o empresa s’escapa dels efectes de la crisi del Covid-19. Les empreses associades enquestades ens han transmès les seves inquietuds sobretot d'àmbit jurídic, laboral, financer, també hi ha hagut molts dubtes sobre quines empreses podien obrir i quines no. Per copsar detalladament les necessitats de les empreses ens hem basat en quatre preguntes que obeeixen a quatre objectius: 

Objectius de l’enquesta a les empreses del Berguedà:

-   Conèixer l’impacte que el Covid-19 està tenint el teixit de les empreses de la comarca, copsant el seu nivell de preocupació, incidint en els seus problemes, inquietuds i necessitats concretes.

-   Aprofundir en com estan afrontant aquesta situació i com s’estan organitzant els seus equips de treball i si els hi és possible teletreballar.

-   Si els subministraments i materials necessaris per dur a terme la seva feina els hi arriben a temps.

-  Anticipar quin panorama preveuen les empreses davant dels canvis sobtats que s’estan registrant dia rere dia i de les innombrables incerteses.

 

Impacte del Covid-19 sobre les empreses associades del Berguedà

Activitat

Per a un 34% de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms el Covid-19 no està tenint cap efecte en termes de reducció de vendes o d’activitat, mentre que per al 66% restant sí. Un 22% afirma que ha hagut de parar un 100% la seva feina. Un 16% ha vist disminuïda la seva activitat entre un 70% i un 90%, un 15% l’ha disminuït entre un 40% i un 70%, i un 13% entre un 10% i un 40%. D’altra banda, un ha 5% del total d’empreses ha vist augmentada la seva activitat, essent aquestes del sector de l'agricultura, les TIC, i serveis professionals (assessories).

A nivell sectorial l’impacte de la crisi del coronavirus s’accentua especialment en sectors com la construcció, l’hostaleria, la restauració i que han hagut d’aturar la seva activitat gairebé en un 100%.

 

Aprovisionaments i estocs

Un 74% de les pimes i autònoms afirma no haver patit cap problema pel que fa a l’aprovisionament de materials i components. Un 19% apunta haver experimentat falta de material, ja que els proveïdors no els hi fan enviaments, i un 7% assegura que en unes dues setmanes com a màxim començaran a tenir problemes de subministraments, ja que les empreses amb les quals treballen no els hi faran arribar material i que per tant patiran una ruptura d’estocs.

Els problemes amb l’aprovisionament s’accentuen en el cas de les empreses de la indústria i la logística.

 

Organització de l’equip de treball

Un 26% de les empreses i autònoms han aplicat mesures de teletreball per als llocs de treball en què això és possible. Un 37% segueixen treballant al lloc de treball habitual però aplicant les mesures i normes sanitàries indicades pel govern, mantenint les distàncies necessàries. Un 11% ha reduït l’horari habitual de la seva jornada, un 9% s’ha organitzat amb torns i equips de treball per evitar que hi hagi moltes persones en un espai, i un 17% s’ha vist obligat a tancar. 

 

Grau d’afectació

  • Un 70% de les pimes i autònoms afirma que continuarà patint l’afectació del Covid-19 sobre la seva activitat els propers mesos i es mostren molt preocupades per la situació d’incertesa que estan patint.
  • Un 13% de les empreses enquestades es planteja fer un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o ja l’estant tramitant.

Mesures i necessitats de les empreses del Berguedà

Davant d’això, és primordial implementar amb urgència mesures per garantir al màxim la continuïtat econòmica i minimitzar els efectes negatius per a pimes i autònoms.

  • Agilització d’ajuts econòmics per les empreses que s’han vist afectades donar liquiditat a pimes i autònoms i facilitat i agilitat en l’obtenció de crèdit
  • Agilització dels tràmits administratius, especialment els laborals relacionats amb expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTOs)
  • Definició i ampliació de les causes per ERTO per força major
  • Suspensió de la quota d’autònoms
  • Flexibilització dels pagaments a proveïdors
  • Ajornament del pagament de l’IVA, IRPF i compensació dels deutes fiscals
  • Facilitar mascaretes i desinfectant a les empreses que no puguin teletreballar

 

 L’ACEB al servei de les empreses del Berguedà

Atesa la greu situació, l’entitat està donant suport i atenció a totes les empreses de la comarca que estan patint les conseqüències d'aquesta crisi provocada pel Covid-19. Des d’aquest dilluns dia 16 de març s’està treballant per donar suport a les empreses i els autònoms en aquests moments tan complexes i per atendre consultes, que s'atenen telefònicament al 93.822.14.04 o a través del correu electrònic (www.aceb.cat) .

També hem iniciat un nou canal de comunicació a la nostra pàgina web per anar publicant totes les informacions del COVID-19 en referència a recomanacions, criteris, recursos, mesures econòmiques i administratives, etc. que s’estableixin en relació amb aquest àmbit i s’actualitza diàriament.