Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 17 al 21 de maig

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços):

17 de maig

Previsions econòmiques de primavera de la Comissió Europea. Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves | European Commission (europa.eu)

Les persones autònomes a Catalunya 2009-2020.  informes_3_2021_autonoms2009a2020.pdf (pimec.org)

Viure i treballar a Europa 2020.  Living and working in Europe 2020 (europa.eu)

Foment

Codi de bones pràctiques. Resolució del 12 de maig de 2021.

 

18 de maig

Informe d'aprofundiment de l'economia metropolitana: lideratge en femení.  Presentación de PowerPoint (amb.cat)

Ocupació de qualitat així com vacunes: protegir la salut abordant el treball precari.  Quality jobs as well as jabs. Protecting health by tackling precarious work_2021.pdf (etui.org)

Anuari 2020: l’estat de l’educació a Catalunya.  w9u-ib70_anuari2020_150420.pdf (fundaciobofill.cat)

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ ARP/1472/2021, de 3 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2020-2021 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 561891). RESOLUCIÓ ARP/1472/2021, de 3 de maig, per la qual es convoquen els aj (gencat.cat)

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Evolució i perfil del treball autònom. Març 2021. Evolució i perfil del treball autònom. Març 2021 (gencat.cat)

Infografia. Evolució i perfil del treball autònom. Març 2021 (gencat.cat)

Foment

Informe mensual de comerç exterior. Febrer 2021. Informe-Mensual-de-Comercio-Exterior_Febrero-2021.pdf (foment.com)

Circular innovació. Maig 2021. 2021_-13-Circular-Innovacio-maig.pdf (foment.com)

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Butlletí de joves i mercat de treball 1r trimestre 2021 Butlletí de joves. 1r trimestre 2021 (gencat.cat)

Infografia Infografia de joves. 1r trimestre de 2021 (gencat.cat)

 

19 de maig

Departament d’Empresa i Coneixement

Agència per a la competitivitat de l’empresa

RESOLUCIÓ EMC/1486/2021, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ. RESOLUCIÓ EMC/1486/2021, de 13 de maig, per la qual s'aproven les base (gencat.cat)

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística de conciliacions laborals. Dades d'abril de 2021. Estadística de conciliacions laborals. Abril de 2021 (gencat.cat)

Foment

Agenda Tech & Digital.l 17 al 23 de maig 2021 Núm 14/21

 

20 de maig

Departament de la Presidència

DECRET LLEI 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l'impost sobre les estades en establiments turístics. DECRET LLEI 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l'impost sobre les estad (gencat.cat)

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/1500/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2021 (ref. BDNS 564184). RESOLUCIÓ TES/1500/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen les s (gencat.cat)

ORDRE TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental 15.132.045 (gencat.cat)

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ ARP/1509/2021, de 10 de maig, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 563277). RESOLUCIÓ ARP/1509/2021, de 10 de maig, de convocatòria del Premi al/a (gencat.cat)