Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 24 al 28 de maig

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

24 de maig

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es (gencat.cat)

Foment

Agenda Tech & Digital: 2021_15-Agenda-tech-24-al-30-maig_FomentUp.pdf

25 de maig

Informe sobre la situació i perspectives econòmiques mundials de 2021. World Economic Situation and Prospects as of mid-2021 (un.org)

Informe anual 2020 del Banc d'Espanya.  Informe Anual 2020. (bde.es)

Viure, treballar i la COVID-19 (actualització d'abril de 2021): la salut mental i la confiança a la UE es debiliten a mesura que la pandèmia entra en un nou any: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pd

Enquesta mundial de l'empresa familiar 2021.  10th Global Family Business Survey: From trust to impact: Why family businesses need to act now to ensure their legacy tomorrow (pwc.es)

Informe mensual Caixabank de maig. Consum en pandèmia: una radiografia per generacions. -informemensual-2105-ca_0.pdf (caixabankresearch.com)

Els salaris al Vallès Occidental.  Presentación de PowerPoint (ccvoc.cat)

Departament d’Empresa i Coneixement

Agència per a la competitivitat de l’empresa

RESOLUCIÓ EMC/1557/2021, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 565217). RESOLUCIÓ EMC/1557/2021, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMC/1486/2021, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ. RESOLUCIÓ EMC/1486/2021, de 13 de maig, per la qual s'aproven les base (gencat.cat)

26 de maig

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Empleo

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. Disposición 8749 del BOE núm. 125 de 2021

Departament de la Presidència

DECRET 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya DECRET 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació (gencat.cat)

RESOLUCIÓ PRE/1603/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya RESOLUCIÓ PRE/1603/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix la no (gencat.cat)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatò (gencat.cat)

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

ACORD GOV/65/2021, de 27 d'abril, pel qual s'autoritza l'Institut Català de Finances a constituir, sempre que s'obtinguin totes les autoritzacions administratives que resultin necessàries, la societat ICF Banc, entitat de crèdit, SAU, perquè actuï com entitat de crèdit, i se n'aproven els Estatuts. ACORD GOV/65/2021, de 27 d'abril, pel qual s'autoritza l'Institut Cata (gencat.cat) 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/113/2021, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). ORDRE ARP/113/2021, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reg (gencat.cat)