Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 31 de maig al 05 de juny

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

31 de maig 

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Disposición 8877 del BOE núm. 127 de 2021 

Ministerio de Sanidad

Medidas Sanitarias

Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 8879 del BOE núm. 127 de 2021

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística d'accidents de treball Dades d'abril de 2021 Estadística d'accidents de treball. Abril de 2021 (gencat.cat)

Servei Català de la Salut

Estratègia i requisits per la vacunació per part d’empreses 20210528095123.pdf (foment.com)

Departament d’Empresa i Coneixement

ORDRE EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. ORDRE EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendar (gencat.cat)

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ORDRE ACC/116/2021, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. ORDRE ACC/116/2021, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP (gencat.cat)

1 de juny

L'impacte del teletreball i el treball digital en l'ocupació i la societat. Consulta el document

Estudi de l'OMS i l'OIT sobre la incidència de malalties i lesions relacionades amb el treball. Consulta el document

Dones en el treball: una perspectiva global. Consulta el document

Departament de la Presidència

Consell Català de l’Esport

RESOLUCIÓ PRE/1688/2021, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat. RESOLUCIÓ PRE/1688/2021, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

RESOLUCIÓ ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020). RESOLUCIÓ ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoquen per a (gencat.cat)

2 de juny

Revista ICE: Espanya davant del repte industrial.  Vista de Núm. 919 (2021): España frente al reto industrial (revistasice.com)

Carreres en transició: com evolucionarà l'outplacement.  TS_RM_Careers_In_Transition_ES_637571921500615846.pdf (manpowergroup.es)

Mantenir la salut com a prioritat és una prescripció per a la prosperitat europea.  how-keeping-health-a-priority-is-a-prescription-for-european-pros.pdf (mckinsey.com)

Foment de Treball

Proposta d'agenda tecnològica i digital del mes de juny. Consulta l'agenda 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ORDRE ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855035.pdf

3 de juny

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1707/2021, de 25 de maig, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855545.pdf

Bases reguladores: RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions pera l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8111/1791984.pdf

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/1708/2021, de 20 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 Comarques (SOC-Projecte Treball a les 7 Comarques) https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855509.pdf

Bases reguladores: ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/1635/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les instal·lacions juvenils. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855399.pdf

RESOLUCIÓ TES/1669/2021, de 4 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments de turisme rural. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855553.pdf

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/1699/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a l'any 2021 dels requisits i el procediment per a l'acreditació de mentors en el marc d’empreses emergents (start-up) per al període 2021-2023. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855429.pdf

Departament d’Economia i Hisenda

Institut Català de Finances

ANUNCI relatiu a l’addenda de 26 de maig de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014- 2020. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855307.pdf

4 de juny

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística de contractació laboral. Dades de maig de 2021. Estadística de contractació laboral. Maig de 2021 (gencat.cat)