Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 14 de juny al 18 de juny

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

14 de juny

Resolució SLT/1840/2021, d’11 de juny, mitjançant la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris). RESOLUCIÓ EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatò (gencat.cat)

Bases Reguladores: ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases r (gencat.cat)

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/1791/2021, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial i projectes d'R+D col·laboratius entre empreses i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO. RESOLUCIÓ EMT/1791/2021, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/1803/2021, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2021/2022. RESOLUCIÓ ACC/1803/2021, de 4 de juny, per la qual es convoquen els aj (gencat.cat)

RESOLUCIÓ ACC/1820/2021, de 8 de juny, per la qual es convoca el "Mediterranean Sustainability Award” per a l'any 2021. RESOLUCIÓ ACC/1820/2021, de 8 de juny, per la qual es convoca el "Medi (gencat.cat)

FOMENT

Nota d’Economia Nota-dEconomia-IPC0521.Mayo2021.pdf (foment.com)

DEPARTAMENT DE SALUT

Canvi climàtic i seguretat alimentària Canvi climàtic i seguretat alimentària (gencat.cat)

15 de juny

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ REU/1837/2021, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ). RESOLUCIÓ REU/1837/2021, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria (gencat.cat)

Informació d’interès empresarial:

Acomiadaments temporals, reducció de jornada i COVID-19: el cas d'un mercat laboral dual .Temporary layoffs, short-time work and COVID-19: The case of a dual labour market (fedea.net)

Diagnosi, noves tendències i necessitats formatives al sector comerç i restauració de la ciutat de Barcelona.  Fundacio-BCNFP_Comerç-i-restauracio_Def_compressed.pdf (fundaciobcnfp.cat)

Relacions laborals, covid i protecció de dades.  Relaciones_laborales_covid_y_proteccion_de_datos_ugt.pdf

16 de juny

Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya.  Informe_JoVullser_21.pdf (cambrabcn.org)

Els efectes del salari mínim interprofessional en l'ocupació: nova evidència per a Espanya.  Los efectos en el empleo del SMI: nueva evidencia para España. Documentos Ocasionales N.º 2113. (bde.es)

Gènere i desigualtat laboral: la bretxa salarial com a indicador agregat.  TITULO DOCUMENTO (fundacionalternativas.org)

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'insc (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de sub (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis  RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de sub (gencat.cat) 

Foment

Agenda Tech & Digital 2021_Agenda-tech-Juny-2021_16-al-30-juny.pdf (foment.com)

Informe Conjuntura econòmica. Document del informe de conjuntura econòmica juny 2021.

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística de conciliacions laborals. Dades de maig de 2021. Estadística de conciliacions laborals. Maig de 2021 (gencat.cat)

 17 de juny

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. ORDRE EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/132/ (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISMES INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

RESOLUCIÓ IGU/1874/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l'any 2021. RESOLUCIÓ IGU/1874/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

 18 de juny

FEPIME

4rt. Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya . Memòria 4art Congrés Pimes