Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 25 al 29 d'octubre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

25 d'octubre

Plans sectorials que queden sense efectes degut a la Resolució 3090/2021, de 14 d'octubre. Consulta'ls 

Línia de préstecs per renovar establiments turístics. Consulta la informació

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2021. RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d'octubre, per la qual es convoquen els (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística d'accidents de treball. Dades de setembre de 2021. Estadística d'accidents de treball. Setembre de 2021 (gencat.cat)

26 d'octubre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3157/2021, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts a determinats supòsits de l'Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts de dues línies de suport a l'ocupació de treballadors i treballadores amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, modificada per l'Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre. RESOLUCIÓ EMT/3157/2021, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la (gencat.cat) 

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3152/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1188/2021, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. RESOLUCIÓ EMT/3152/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la R (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de vagues i tancaments patronals. Dades juliol 2021. Estadística de vagues i tancament patronals. Juliol de 2016 (gencat.cat)

27 d'octubre

JEFATURA DEL ESTADO

Protección social

Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Disposición 17456 del BOE núm. 257 de 2021

MINISTERIO DEL INTERIOR

Hostelería. Vehículos

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Disposición 17461 del BOE núm. 257 de 2021

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament d (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3165/2021, de 13 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA). RESOLUCIÓ EMT/3165/2021, de 13 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3183/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes per la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). RESOLUCIÓ EMT/3183/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'amplia l'import (gencat.cat)

28 d'octubre

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3182/2021, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus). RESOLUCIÓ EMT/3182/2021, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3189/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, en relació amb les actuacions al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – TLN MOBILICAT).  RESOLUCIÓ EMT/3189/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

Situació del treball autònom a Catalunya 2020. Situació del treball autònom a Catalunya 2020 (gencat.cat)

29 d'octubre

Actualització del recull de les convocatòries de subvencions i licitacions Next Generation. Consulta el recull

30 d'octubre

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

ADDENDA de 18 d’octubre de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020. ADDENDA de 18 d’octubre de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la n (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota EPA 3r trimestre 2021 Nota EPA. 3r trimestre 2021 (gencat.cat)

Resum de resultats de l'EPA. Taules EPA. 3r trimestre 2021 (gencat.cat)

Infografia. Infografia EPA. 3t 2021 (gencat.cat)