Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 1 al 5 de novembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

2 de novembre

Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre de 2021. ff6e56f8-e543-d0b7-0ea7-764a6638db83 (cambrabcn.org)

Situació Espanya. Quart trimestre 2021.  Situación España. Cuarto trimestre 2021 | BBVA Research

El Govern accelera la transició energètica a Catalunya aprovant la modificació del decret d'energies renovables. Consulta la informació

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

EDICTE de 26 d’octubre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica. EDICTE de 26 d’octubre de 2021, pel qual se sotmet a informació públic (gencat.cat) .  Decret del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica. Decret del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (gencat.cat)

Foment

Agenda Tech & Digital novembre 2021.2021_Agenda-tech-NOVEMBRE_FomentUp.pdf

Documentació d’Innovació, novembre 2021. 2021_35-Circular-Innovacio-novembre.pdf (foment.com)

Observatori del Treball i Model Productiu

El mercat de treball del sector turístic El mercat de treball del sector turístic. Setembre 2021 (gencat.cat)

3 de novembre

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

Disposición 17910 del BOE núm. 263 de 2021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Disposición 17911 del BOE núm. 263 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/203/2021, de 28 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa. ORDRE EMT/203/2021, de 28 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMT/167 (gencat.cat)

Observatori del Treball i Mercat Productiu

El mercat de treball del sector turístic. Nota EPA sectorial. 3r trimestre 2021 (gencat.cat)

Observatori de l'OIT: la COVID-19 i el món del treball. Vuitena edició.  Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Octava edición (ilo.org)

Què ha passat? Confinaments per la COVID-19 i canvis en el mercat de treball What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour market (europa.eu)

4 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1). RESOLUCIÓ EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/3245/2021, de 28 d'octubre, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2021. RESOLUCIÓ ACC/3245/2021, de 28 d'octubre, per la qual es fa pública la (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d’atur registrat. Octubre 2021. Nota Atur Registrat. Octubre 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Octubre 2021. Nota contractació laboral. Octubre 2021 (gencat.cat)

Atur per comarques i municipis. Octubre 2021. Atur per comarques i municipis. Octubre de 2021 (gencat.cat)

Nota d’afiliació a la seguretat social. Octubre 2021. Nota Afiliació. Octubre 2021 (gencat.cat)

5 de novembre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3257/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais). RESOLUCIÓ EMT/3257/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen l (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. Butlleti poblacio estrangera. 3r trimestre 2021 (gencat.cat)

Estadística de contractació laboral. Dades octubre de 2021. Estadística de contractació laboral. Octubre de 2021 (gencat.cat)

Estudi de tendències de recursos humans.  Informe de Tendencias RRHH Octubre 2021 (www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com) 

Desenvolupament sostenible de la pime a Espanya.  DesSostPymes-Int.qxp_MaquetaciÛn 1 (economistas.es)