L'Ajuntament de Berga bonificarà els projectes d'eficiència energètica

Els impostos i les taxes per al 2013 presenten a Berga alguns canvis aquest any, a banda de l'increment en determinats casos derivat de l'IPC.

L'Ajuntament de Berga bonificarà en un 25 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les empreses o particulars que, en edificis ja existents, portin a terme un projecte per la instal•lació de sistemes d’eficiència energètica.

Aquesta és la principal novetat per al 2013. La bonificació serà del 25% en cas d’empreses i del 20% en el cas de particulars.

D'altra banda, la retirada de vehicles de la via pública tindrà un increment d'un 6,3% de mitjana, i la gestió de residus un 5,5 %.

L'impost d'Activitats econòmiques així com la taxa per obertura d'establiments no presentaran canvis ni bonificacions el 2013.

Vegeu el detall dels principals impostos i taxes aprovats pel ple de la corporació:

 

Taxa Variació
Impost de béns immobles Increment tipus impositiu en un 3,4 % (IPC)
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Bonificacions per gestió energies renovables (25 %)
Impost sobre activitats econòmiques Sense variació
Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques Sense variació
Impost increment de valor de terrenys urbans Sense variació
Retirada de vehicles de la via pública Increment 6,38% de mitjana.
Gestió de residus municipals Increment 5,5 % de mitjana.
Estacionament als parquímetres municipals Modificació tarifes en zones de baixa utilització
Entrades de vehicles i guals Increment tarifes en un 3,4% (IPC)
Impost vehicles de tracció mecànica Sense variació
Llicències auto-taxi Increment tarifes en un 3,4% (IPC)