Les prioritats econòmiques de CIU i ERC

El pacte de governabilitat entre CIU i ERC contempla mesures econòmiques per estabilitzar l'acció del Govern i per una transició nacional

Segons el document pactat entre CIU i ERC que ens ha arribat a l'ACEB, és prioritari el desplegament de l'Administració Tributària catalana i l'adquisició de mesures encaminades a la recuperació econòmica de Catalunya

Entre les mesures, destaquem:

  • Impulsar la Llei de suport al treball autònom i a l’emprenedoria
  • Impulsar la Llei de simplificació de l’activitat econòmica
  • Desplegar mesures de suport a la indústria: polítiques de clusterització, eixos tractors, suport i acompanyament a l’empresa catalana en el mercat de béns i serveis de l’Administració Pública
  • Prioritzar l’ajut i el suport a la internacionalització i a l’exportació de les empreses catalanes, així com la captació d’inversió estrangera
  • Consolidar el sistema de descomptes a comportaments eficients dels usuaris de la xarxa d’autopistes i introduir les noves polítiques europees sobre l’Eurovinyeta

També es pacten mesures per generar ingressos addicionals:

  • Modificació de l'Impost sobre Successions i Donacions per incrementar-ne la progressivitat i el potencial recaptatori
  • Defensar l'establiment de l’impost sobre dipòsits bancaris
  • Implantació de l’Eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies que travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de titularitat catalana

Consulteu a continuació el document íntegre de l'acord de governabilitat entre CIU i ERC: Acord per la transició nacional