L'ACEB s'uneix a Reempresa gràcies a un conveni amb Cecot

Les empreses de l’ACEB podran rebre assessorament tant empresaris que cedeixen el seu negoci com als emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat.

El Centre de Reempresa de Catalunya s’està consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament d’empreses i està desenvolupant una estratègia de màxima expansió a Catalunya del 2012 – 2015 de la mà d’ajuntaments i associacions empresarials en el territori.

Amb l'objectiu d'adherir-se a aquesta iniciativa, l'ACEB ha signat un conveni de col·laboració amb Cecot. Ambdues organitzacions consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents  i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consecució d’estructurar un mercat per la compra-venda d’empreses a Catalunya.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col•laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació, i a un risc molt inferior.

A partir d’aquest mes de maig,  els emprenedors i empresaris de l’ACEB podran adreçar-se al Punt d’Atenció Reempresa del CFI-Cercs Berguedà o als diferents punts d’atenció que el Centre de Reempresa té a tot Catalunya, on rebran assessorament tant els empresaris i empresàries que volen vendre la seva empresa  com les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació.  

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot, és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província de Barcelona i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l´últim any de projecte.  En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col•lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol•licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat.

Noranta-quatre reempreses d’èxit amb una inversió total de prop més de 4.801.000€

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit tancar des de finals de l’any 2011 un total de 94 casos de reempreses que han suposat una inversió total de prop més de 4.801.000€ i que es distribueixen, per sectors de la manera següent: 33% de reempre-ses d’èxit en el sector comerç; 11% a reempreses d’indústria; 31% pertany al sec-tor serveis i un 25% de la inversió de les reempreses d’èxit pertany al sector de l´hostaleria.

La distribució territorial d’aquestes reempreses amb èxit és un 76% de la província de Barcelona, un 10% de la província de Lleida, un 8% pertanyen a la província de Gi-rona i un 6% a la província de Tarragona.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i ha-bitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discre-pàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 24% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 31% dels casos el motiu és el canvi de negoci del cedent i en el 11% el canvi de domicili. Altres motius per cedir l’empresa són la impossibilitat de portar el negoci (19%), la malaltia (10%) o les desavinences amb els socis (2%).