Les patronals demanen al futur nou govern accions per garantir la recuperació econòmica catalana

L’ACEB se suma a les peticions de Fepime i Foment del Treball Nacional posant el focus en les propostes que han de millorar la situació al Berguedà

La Federació de la Patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (Fepime) i Foment del Treball Nacional fan força a les portes de les eleccions al Parlament. Les dues principals patronals catalanes han presentat les seves demandes perquè el nou govern, que sortirà de les urnes el pròxim 14 de febrer, implementi les reformes necessàries per contribuir a la millora de la competitivitat i el creixement del sector empresarial català. Propostes directes per als nous dirigents perquè donin estabilitat i suport a la recuperació del país.

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) membre i representada per aquestes patronals catalanes, fa costat a aquest paquet de demandes, però ha centrat l’atenció a les que més poden ajudar al sector empresarial del Berguedà. Algunes de les quals són prioritats que formen part del document #VisióACEB per a la reactivació econòmica de la comarca. Evidentment, totes en el seu conjunt, són necessàries per a la sortida de la crisi en la qual es troba immersa l’activitat econòmica del país. Per a les patronals, les polítiques públiques dels pròxims mesos han d’estar orientades a recuperar l’activitat econòmica d’abans de la pandèmia i evitar que els riscos d’insolvència que actualment enfronten les empreses es materialitzin.

En l’àmbit de la fiscalitat i de finançament es proposa:

 • L’alleujament de la pressió fiscal de les empreses catalanes amb la revisió dels impostos que les empreses han d’assumir a Catalunya, 18 en total, tenint en compte que Catalunya és la comunitat autònoma amb més tributs
 • Eliminar l’impost sobre el Patrimoni, i reduir substancialment l’impost sobre successions i
 • Canviar l’Impost sobre societats (25%), establint un tipus més reduït (15%) per a pimes i pels beneficis no distribuïts, eliminant el pagament mínim i mantenint la doble deducció del 100% per doble imposició
 • Implantar un règim fiscal econòmic que afavoreixi la població dels territoris menys poblats
 • Enfortir l'accés a les pimes al finançament; promoure l'accés de les pimes a instruments de finançament bancari i no bancari a través de diferents instruments i canals.

L’aposta per la digitalització amb accions concretes:

 • Impulsar les infraestructures en telecomunicacions amb la finalitat de reduir la fractura digital territorial en totes les zones d’activitat econòmica.
 • Apropar a les empreses la informació i els recursos necessaris per elaborar els seus propis plans de digitalització, identificant, en primer lloc, les oportunitats i avantatges que l’ús de les noves tecnologies poden aportar i, en segona instància, com implementar-les en els seus negocis
 • Disminuir les diferències de cobertura de les xarxes de fibra òptica entre les zones rurals (46% de les llars i les urbanes (80% a les llars).
 • Recolzar, mitjançant els instruments financers i fiscals adequats, la millora de la tecnologia en equips o processos industrials de les empreses de menor dimensió, així com la implantació de sistemes de gestió energètica en aquestes empreses associades a la digitalització d’aquestes.

 Per a potenciar la formació adaptada a les necessitats: 

 • Situar l’educació i la formació en matèria digital com a una prioritat de la política catalana i promoure una millora en la qualitat dels sistemes educatius i formatius i la seva relació amb l’ocupació.
 • Apostar per una formació professional generalitzada, efectiva i permanent amb la participació activa de les associacions i organitzacions

Pel que fa als sectors concrets, també hi ha algunes demandes: Pel sector comercial es requereix un programa per a injectar directament recursos econòmics a totes les empreses comercials sense límits excloents de dimensió, facturació, treballadors que s’han vist afectades per les limitacions a la seva activitat; en el sector turístic, a banda de la creació d’un pla general de rescat, que s’implementi un protocol sanitari per a tot el sector turístic i que l'aplicació de les vacunes disponibles se subministri al més aviat possible. En l’àmbit industrial es proposa la creació d'una antena per a detectar noves oportunitats i necessitats de béns i serveis amb la covid-19 i una línia d’ajuts per la captació d’inversions empresarials d’alt impacte; mentre que en el sector de l’agricultura, entre d’altres, es demana potenciar l’obtenció d’energia renovable a partir de biomassa agro-forestal o residus ramaders.

Les patronals també tenen en compte els sectors de la salut, la cultura, l’esport amb demandes concretes perquè aquests àmbits també puguin superar l’impacte negatiu que han registrat en els darrers mesos.