Ensenyament estudiarà portar un cicle formatiu d’FP dual a la comarca

El Berguedà aposta per un mòdul d’FP agroalimentari per donar resposta al mercat

Empresaris, personal docent i representats d’institucions del Berguedà van ser presents ahir a l’ACEB a la xerrada informativa “L’FP dual més aprop de les empreses”

Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, acompanyat de Josep Ramirez, Director Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, va explicar que, per seguir la línia general d’Europa amb països que imparteixen aquest tipus de formació i que tenen un 7% d’atur juvenil, des de la Generalitat s’aposta per implantar progressivament el model dual.

És dual per què l’aprenentatge de l’alumne/a tindrà dues vessants: centre de formació i empresa. Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col•laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. Ja no es tracta de que l’alumne/a vagi a fer unes pràctiques un cop acabada l’etapa formativa a l’institut o centre, sinó que l’alumne compaginarà teoria i pràctica a l’empresa simultàniament.

Ara bé, començar un cicle formatiu dual a la comarca vol dir que es necessita una massa substancial d’interessats, tant alumnes com empreses, per garantir-ne la continuïtat. Això vol dir que, com a mínim, hi ha d'haver 20 empreses que hi participin. En aquest sentit diferents institucions i entitats del Berguedà, entre les quals l’Ajuntament de Puig-reig, l’Agència de Desenvolupament i l’Associació comarcal d’empresaris del Berguedà es treballa des de fa temps per què es faci realitat i fa un pas més enllà, s’aposta per un cicle del sector agroalimentari per donar resposta a un sector important al Berguedà, competitiu, generador de llocs de treball i de riquesa.

La regidora d’Ensenyament a l’Ajuntament de Puig-reig, Carme Rosell, va presentar un informe sobre la viabilitat d’un cicle formatiu de grau mig en elaboració de productes alimentaris al municipi de Puig-reig, que tindrien alumnes de la comarca i de tot Catalunya Central, doncs tan sols a Vic s'està fent, des d'aquest curs escolar, un cicle de grau mig agroalimentari. El Departament d’Ensenyament es va comprometre a estudiar la proposta.

L’empresa que vulgui tenir alumnes en pràctiques tindrà dues vies: un contracte laboral per la formació i l’aprenentatge, que retribueix el salari mínim interprofessional i té una bonificació del 100% en la quota de la Seguretat Social; o bé una beca formativa, això vol dir sense caràcter laboral, on l’empresa podrà fer una aportació/ajuda econòmica a l’alumne/a en pràctiques. En tots dos casos, quan l’alumne finalitza el període de pràctiques, l’empresa no té cap altre compromís.

Segons Arcarons, “l’FP dual vol donar resposta tant a les empreses com als alumnes. Es tracta d’una visió moderna de l’aprenent, perquè ja no s’aprèn només per imitació”. I afegeix que “serà una manera de captar talent i una nova oportunitat per sectors que fins ara no eren atractius, com ara el tèxtil”.

Del curs 2012/13 a l’actual hi ha hagut un augment substancial d’FP dual. Així, de 25 centres ara n’hi ha 49 que tenen cicles duals, s’ha passat de 590 a 2.116 alumnes a tot Catalunya i de 83 empreses que hi participaven a 218 entre entitats i empreses.