Empreses: migració a la zona SEPA

A partir de l'1 de febrer de 2014 tots els sistemes nacionals de pagament seran substituits pels instruments de cobrament europeus SEPA

A partir de l'1 de febrer de 2014 tots els sistemes nacionals de pagament seran substituits pels instruments de cobrament europeus SEPA per eliminar les diferències entre els pagaments estatals i els pagaments transfronterers, afavorint la seguretat

La SEPA defineix un conjunt d’ instruments de pagament en euros amb uns estàndards comuns a tota la zona: transferències, dèbits per domiciliació bancària (dèbits directes) i pagaments amb targeta.

Per als productes “nínxol” la data de migració es prorroga fins a l’1 de febrer de 2016. A Espanya es consideren productes nínxol els avançaments de crèdit (quadern 58) i els rebuts girats a través del quadern 32 i els rebuts en paper.

Descarregueu-vos al final de l'article la presentació que ha fet el Banc de Sabadell a la jornada informativa "Càrrecs directes SEPA: Una necessitat i una oportunitat de creixement per a l'empresa".