El criteri de caixa en l'IVA

El termini per acollir-se al nou Règim especial del criteri de caixa en l'IVA s'amplia fins el 31 de març de 2014

Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, entra en vigor el nou Règim especial del criteri de caixa en l'IVA que permet retardar la declaració i ingrés de l'IVA fins al moment del cobrament als seus clients

Els subjectes passius que puguin i vulguin aplicar el Règim Especial del Criteri de CAIXA en IVA, hauran d’exercitar l’opció en el moment de presentar la declaració d’inici d’activitat o bé durant el mes de desembre anterior a l’any natural en el qual hagi d’aplicar-se. El termini per acollir-se al règim s'ha ampliat fins el 31 de març del 2014.

Les obligacions formals en la comptabilització augmenten, i afecten tant als acollits al nou règim com als subjectes passius no acollits. També varien les obligacions de facturació.

Atès que la norma i el seu desenvolupament reglamentari té diverses especificacions, amb la col·laboració de l'empresa Serarols Associats i Consultors, ha explicat a l'ACEB les característiques d'aquest Règim especial de Caixa en l'IVA.

Consulteu al final de l'article la presentació de Serarols Associats i Consultors així com informació detallada del criteri de caixa en l'IVA.