Empreses: properes convocatòries

Informació de convocatòries obertes a les empreses

Programa TECNIOspring PLUS

Fins el 14 de setembre de 2017 està oberta la convocatòria del Programa TECNIOspring PLUS. Són ajuts per contractar un investigador experimental durant dos anys per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientada a la transferència tecnològica. Mitjançant la mobilitat de personal investigador experimentat, el programa promou la incorporació de talent a les empreses catalanes i als agents TECNIO per millorar la seva competitivitat, i potenciar l’establiment d’aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres. Trobareu els detalls a les Bases reguladores i la Convocatòria dels ajuts.

Cupons a la innovació

Fins el 16 de novembre de 2017, o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària, està oberta la convocatòria dels ajuts dels Cupons a la Innovació (amb 3 tipologies de cupons: Cupons d’innovació, Cupons de tecnologia i Cupons d’ecoinnovació). Es tracta d’uns cupons de descompte directe que les empreses poden utilitzar per cobrir els costos dels serveis de projectes d’innovació i tecnologia, a través dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. Cliqueu aquí per a més informació

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

S’ha obert la convocatòria de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III (projectes d'R+D en el sector de la fabricació i la indústria manufacturera. Sol·licituds fins el 25 de juliol de 2017) i ERA-Net Electric Mobility Europe (projectes d'R+D en l'àmbit de la mobilitat elèctrica: sistemes integrats de transport, càrrega i logística urbana, mobilitat intel·ligent i aplicació de les TIC, transport públic i el comportament del consumidor i les tendències socials en aquet sector. Sol·licituds fins el 25 de juliol de 2017), i en els programes internacionals bilaterals (sol·licituds fins el 23 d'octubre de 2017) i unilaterals (sol·licituds fins el 23 de novembre de 2017). Trobareu els detalls a les Bases reguladoresi la Convocatòria dels ajuts.