Formació per complir amb el nou reglament de Protecció de Dades (RGDP)

T'oferim un curs subvencionat de preparació per a la imminent aplicació al maig 2018 de la nova normativa europea sobre tractament de dades personals.

El nou Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGDP) és la normativa que unifica les lleis en aquest àmbit a tota la UE. Potencia els drets de les persones i demana una responsabilitat proactiva a les empreses. Es tracta d’un nou escenari que exigeix coneixement per actuar en un entorn compartit més extens i més competitiu.

La llei obliga a les persones físiques, jurídiques, organismes i associacions a protegir les dades personals que els hi són confiades pels seus clients, proveïdors, treballadors... Havent de fer un tractament especial i diferent en funció de diferents variables. El programa d’internacionalització PIRINEU GLOBAL impulsat per l’Associació comarcal d’empresaris del Berguedà, ja va informar durant el 2017 de la imminent entrada en vigor al 2018 de la llei europea de protecció de dades en sessions en les que es va parlar de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El curs ofereix una formació completa que prepara per afrontar el canvi normatiu amb una visió integral. Consta de quatre sessions intensives, i serà impartit per professionals de l’assessoria Windat-Aislopd, especialitzada en tractament de dades personals i gestió de la informació en tot tipus d’empreses, institucions, associacions i autònoms. 

L’objectiu és que els assistents coneguin els aspectes essencials de la normativa actual sobre el tractament de dades de caràcter personal, quins canvis implica la nova legislació europea i identificar les adaptacions necessàries a curt i llarg termini dins les organitzacions, així com introduir nous conceptes com: transparència, legitimitat, drets dels afectats, anàlisi d’impacte, seguretat, privacitat des del disseny i per defecte i la figura del Delegat de Protecció de Dades. 

Està adreçat a perfils molts diversos, ja que la gestió de dades de caràcter personals és molt transversal dins les organitzacions, com per exemple:

  • Directors de RRHH, Gerència, Professionals autònoms
  • Tècnics/consultors de Protecció de Dades
  • Personal de departaments de Marketing / TIC, Legal
  • Altres professionals amb responsabilitat sobre tractament de dades de caràcter personal.

Abans que el nou reglament entri en vigor, el proper 25 de maig, aquesta formació ja estarà finalitzada per començar des del primer dia sabent tot el que cal.

Expert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (15h).