L'Aceb col·labora amb el Banc del Temps Berguedà

Per segon any consecutiu, l’Aceb col·labora amb el Banc del Temps del Berguedà.

El Banc del Temps és una comunitat d’usuaris i proveïdors de serveis diversos sense que hi intervingui el diner. La moneda de canvi és el temps propi transformat en el servei que pot aportar a la comunitat cada membre. Funciona per intercanvi d’hores de prestació de servei, amb el suport d’una plataforma online que registra el balanç en positiu o negatiu de cada usuari.

El cobrament dels serveis oferts es produeix no necessàriament amb la mateixa persona que ha rebut el servei, sinò que amb el seu crèdit en hores, cadascú pot escollir amb quin altre servei es cobra el temps que ha prestat, amb un ventall molt ampli d’opcions. El temps de cada persona que participa en la xarxa val exactament el mateix que el temps dels altres, sigui quin sigui el servei que proveeixen.

Tota persona o organització que pugui oferir un servei de qualitat pot afegir-se a la xarxa del Banc del Temps. Els usuaris o membres del Banc del Temps són tan persones individuals com organitzacions o empreses.

Actualment el Banc del Temps del Berguedà està format per 198 membres, de tota la comarca. Els ususaris són majoritariament de Berga, Gironella i Avià. En l’últim mig any s’han realitzat 194 intercanvis, que suposen un total de 563,5 hores.